Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

I dag feires Jesu fødsel i mange kirker

Kristi fødsel feires 6. januar bl.a. i den koptiske kirke i Egypt og den ortodokse kirke (som også har et kapell her i Folldal).


Hellig tre konger

Sandro Botticelli (1445-1510): De hellige tre konger tilber barnet
(http://www.katolsk.no/biografier/historisk/h3konger)

 

Denne datoen er fra gammelt av knyttet til de hellige tre konger, som ifølge Matteusevangeliet (Matt 2,1-12) fulgte en særskilt stjerne fra Østen (dagens Irak / Iran) til Betlehem. Man vet ikke sikkert om det var tre vismenn, men kirkefaderen Origenes (ca. 185-254) tenkte seg at de var tre fordi de kom med tre gaver: Gull, røkelse og myrra. Navnene på disse kongene er fra en mye senere tid (500-tallet), og er i vår vestlige tradisjon kjent som Kaspar, Melkior og Baltasar.

De omtales i Matteusevangeliets greske tekst som magoi, som betyr 'trollmenn', 'vismenn'. Ut fra andre kilder er det grunn til å anta at de tilhørte et lærd presteskap i Babylon med store kunnskaper om stjerner og planeter. Betlehemsstjernen de fulgte, kan ha vært en svært sjelden sammenstilling av planetene Saturn og Jupiter. En slik sammenstilling av disse planetene skal ha funnet sted i år 7 f.Kr. Dette kan dermed være det egentlige årstallet for Kristi fødsel. Men det finnes også andre teorier om hva Betlehemsstjernen egentlig var. (Vår tidsregning er uansett noe unøyaktig. Kong Herodes, som hersket da Jesus ble født, vet vi nå døde i år 4 f.Kr.).

Av: Britt Haukanes   Publisert: 06.01.2012