Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Vinternummeret av menighetsbladet

Menighetsbladets vinternummer er nå kommet i postkassene, med større format og litt endret layout.


Rondane

Fra forsiden til Folldal Menighetsblad 2012/1. (Foto: O. Eriksrud)

Folldal Menighetsblad har hittil blitt trykket i A 5-format. Fra og med 2012 vil bladet endre størrelse. Bladet kan du lese på nett ved å trykke på linken "Menighetsbladet" øverst på denne siden. Alle numrene legges ut på hjemmesiden etter hvert som de kommer ut.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 23.02.2012