Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Påskenummeret av menighetsbladet på nett

Vertskap Egnund kpl
Konfirmanter som kirkeverter febr 2012Menighetsbladets påskenummer er sendt til trykkeriet, og sendes ut i postkassene i slutten av måneden.

Som vanlig legges bladet ut på denne siden - raskerer enn papirutgaven kan distribueres. Se meny "Menighetsbladet" øverst på denne siden.


(Bildet: Blide konfirmanter som vertskap i Egnund kapell - se bladets side 8)

Av: Britt Haukanes   Publisert: 15.03.2012