Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Menighetsmøter om ny liturgi

Etter gudstjenestene i Dalen krk 13. mai og Rondaheim helgen etter blir det menighetsmøte om ny ordning for gudstjenesten.


Gudstjeneste

Den norske kirke skal fra første søndag i advent i år ta i bruk ny liturgi for gudstjenesten. Den lokale menighet kan innenfor visse rammer velge sin egen variant av gudstjenesten. Nå har det lokale gudstjenesteutvalget gjort ferdig sitt forslag, som legges fram for menighetsråd og sokneråd i slutten av mai og begynnelsen av juni. Før den tid arrangeres to menighetsmøter om saken: I Dalen krk etter gudstjenesten 13. mai kl 11, og i Rondaheim grendehus etter gudstjenesten 20. mai kl 11.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 24.04.2012