Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Menighetsmøter om ny liturgi

Etter gudstjenestene i Dalen krk 13. mai og Rondaheim helgen etter blir det menighetsmøte om ny ordning for gudstjenesten.

Den norske kirke skal fra første søndag i advent i år ta i bruk ny liturgi for gudstjenesten. Den lokale menighet kan innenfor visse rammer velge sin egen variant av gudstjenesten. Nå har det lokale gudstjenesteutvalget gjort ferdig sitt forslag, som legges fram for menighetsråd og sokneråd i slutten av mai og begynnelsen av juni. Før den tid arrangeres to menighetsmøter om saken: I Dalen krk etter gudstjenesten 13. mai kl 11, og i Rondaheim grendehus etter gudstjenesten 20. mai kl 11.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 24-04-2012
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem