Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Nye preiketekstar

Bibelen I samband med den nye gudstenesteordninga er det no òg blitt nye preiketekstar på enkelte søndagar og høgtidsdagar.

I Den norske kyrkja har det dei siste tiåra vore to tekstrekkjer, slik at tekstane veksla annakvart år. No er det tre sett med tekstar. Nokre av dei har ikkje vore preiketekstar før ved våre gudstenester.  

17. mai er teksten som skal lyde i kyrkjene våre dette året, ikkje brukt tidlegare på denne dagen. I år er teksten frå Matteusevangeliet, og lyder slik: 

Sei oss kva du meiner: Er det rett å svara skatt til keisaren, eller er det ikkje?»  Men Jesus merka vondskapen og sa: «De hyklarar, kvifor set de meg på prøve? Vis meg mynten som skatten skal betalast med!» Dei gav han ein denar. «Kven har biletet og namnet sitt her?» spurde han.  «Keisaren», svara dei. Då sa han til dei: «Så gjev då keisaren det som høyrer keisaren til, og Gud det som høyrer Gud til.» Då dei høyrde det, undra dei seg, og dei lét han vera og gjekk sin veg. (Matt 22,17-22)

Av: Britt Haukanes   Publisert: 11.05.2012