Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Nye preiketekstar

Bibelen I samband med den nye gudstenesteordninga er det no òg blitt nye preiketekstar på enkelte søndagar og høgtidsdagar.

I Den norske kyrkja har det dei siste tiåra vore to tekstrekkjer, slik at tekstane veksla annakvart år. No er det tre sett med tekstar. Nokre av dei har ikkje vore preiketekstar før ved våre gudstenester.  

17. mai er teksten som skal lyde i kyrkjene våre dette året, ikkje brukt tidlegare på denne dagen. I år er teksten frå Matteusevangeliet, og lyder slik: 

Sei oss kva du meiner: Er det rett å svara skatt til keisaren, eller er det ikkje?»  Men Jesus merka vondskapen og sa: «De hyklarar, kvifor set de meg på prøve? Vis meg mynten som skatten skal betalast med!» Dei gav han ein denar. «Kven har biletet og namnet sitt her?» spurde han.  «Keisaren», svara dei. Då sa han til dei: «Så gjev då keisaren det som høyrer keisaren til, og Gud det som høyrer Gud til.» Då dei høyrde det, undra dei seg, og dei lét han vera og gjekk sin veg. (Matt 22,17-22)

Av: Britt Haukanes   Publisert: 11-05-2012
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem