Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Pinsefrokost i Dalen andre pinsedag

Etter morgengudstjenesten 28. mai er det pinsefrokost i Fjellheim samfunnshus.

De senere årene har det i Folldal vært arrangert morgengudstjeneste en av pinsedagene. Denne pinsen finner gudstjenesten sted i Dalen kyrkje 2. pinsedag (28. mai) kl 09.30. Etter gudstjenesten inviterer soknerådet til frokost i Fjellheim. 

Av: Britt Haukanes   Publisert: 24.05.2012