Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Omregulering av Dalen kyrkjegard

Dalen kyrkjegardFørstkomande måndag startar arbeidet med å plassere gravminna på Dalen kyrkjegard etter nytt kartverk.

Opp gjennom åra har det vore sparsamt med faste oppmålingsmerke på kyrkjegardane våre. No er turen komen for å rette på dette også på kyrkjegarden i Dalen. I sommar skal alle felt og rekkjer få fastmerke, og gravminna bli plassert etter nye kart. Dette vil medføre at ein del gravminne vil få ei noko endra plassering, men ikkje meir enn det som svarar til ei halv grav.

Dei som har festa graver, har nyleg fått brev i posten om desse endringane. Arbeidet som skal gjerast, vil ikkje koste noko ekstra for gravfestarane. Dei som sjølv vil vere med og flytte sine gravminne, kan gjere dette i samråd med dei kyrkjegardstilsette.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 12.06.2012