Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Besøk fra Folldal Bo- og Servicesenter

Besøk i Dalen krk 2012 IIDenne uken var beboere fra Folldal Bo- og Servicesenter samt trygdeboligene på besøk i Dalen krk. Etter andakt og sang var det servering i kirken. Noen benyttet òg anledningen til å se på sine familiegraver på kirkegården. Pårørende var også invitert.

Bildet: Her ser vi en del av forsamlingen i Dalen krk, som denne formiddagen talte om lag 20 personer.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 10.08.2012