Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Påmelding til konfirmantundervisning

Velkommen til nytt konfirmantkull, som starter opp undervisningen i september. Påmeldingsfrist er 5. september.

Brev med påmeldingsskjema er sendt ut i posten til 9.-klassingene.  Presentasjonsgudstjenesten finner sted i Dalen krk søndag 16. september kl 11.00 og samme dag kl 19.00 i Folldal krk. Første undervisningsdag blir torsdag 20. september kl 14.45 i kirkestua ved Folldal krk.

Påmeldingsskjemaet kan du også laste ned her.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 24.08.2012