Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Allehelgensdag 4. november

Snart allehelgensdag

Søndag 4. november feires allehelgensdag i de fleste store kirkesamfunn verden over. Dagen feires som en festdag til ære for alle dem som bevarte troen gjennom sitt liv og er forbilder for oss som lever i dag. Samtidig er dette også en minnedag for alle døde.

I Folldal feires allehelgensdagen med gudstjeneste i Folldal kirke kl 11.00. Koret Ekko/Heimklang deltar. Pårørende til dem som har mistet noen av sine kjære det siste året, er særskilt invitert. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 25.10.2012