Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Velkommen til Folldals kirker i julen

Folldal krk vinter 2 Fram til 31. desember kan menighetene i Folldal ønske velkommen til 3 sang- og musikkvelder og 6 gudstjenester:

Julaften er det gudstjeneste kl 11 i Egnund kapell,  kl 14.30 i Dalen kyrkje og kl 16 i Folldal kirke.
Første juledag feires høytidsgudstjeneste i Folldal kirke kl 12, mens samme gudstjeneste feires kl 11 andre juledag i Dalen kyrkje.
Tredje juledag inviterer vi til romjulskveld kl 19.30 i Folldal kirke, med lokale forsangere og musikere, som leder an med kjente julesalmer og juletoner.
årets siste dag ønskes velkommen til nyttårsmesse i Folldal kirke kl 15.

 Av: Britt Haukanes   Publisert: 21.12.2012