Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Tjuetre tusen til nødhjelp

Fasteaksjon 2013Kr 23.365,- ble samlet inn i Folldal under årets fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp.

Konfirmantene var bøssebærere, med foreldre som sjåfører. Alle kommunens roder ble dekket. Selv om mange ikke var hjemme da bøssebærerne banket på, ble årets resultat av de beste på mange år. De innsamlede midlene går til mat, medisiner og telt for nødlidende i de mest utsatte områdene i  verden, blant annet Syria. 
Vi takker bøssebærere og sjåfører for innsatsen! 

De senere års innsamlingsresultat til Kirkens Nødhjelp i Folldal:
2013: 23.365,-
2012: 20.057,-
2011: 19.459,-
2010: 17.024,-

Av: Britt Haukanes   Publisert: 22.03.2013