Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Nye agenter i kirketårnet

TårnagenterLørdag 20. og søndag 21. april er det duket for nytt innrykk av tårnagenter i Folldal.

20.-21. april inviterer menighetene i Folldal til ny tårnagenthelg, denne gangen i Folldal kirke. Arrangementet varer fra kl 15 til 20 på lørdag og fra 09.30 til 13 på søndag.
Lørdagens program inneholder bl.a. oppdrag som skal løses, øving til gudstjeneste og utforsking av kirketårnet. Søndag blir det øving til og gjennomføring av gudstjeneste, med påfølgende kirkekaffe.
Alle i 3. og 4. klasse har fått invitasjon i posten. Påmeldingsfrist er 10. april. Påmelding sendes kyrkjevergen@folldal.kirken.no eller Kirkekontoret, 2580 Folldal.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 04.04.2013