Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Ledig stilling som kyrkjetenar i Dalen

Omreg. Dalen 2 

LEDIG STILLING SOM KYRKJETENAR, 25 %.

 Folldal kyrkjelege fellesråd har ledig stilling som kyrkjetenar. Stillinga er på 25 %. Hovudarbeidsstad er ved Dalen kyrkje og kyrkjegard, men det kan òg bli noko arbeid ved Folldal og Egnund kyrkje og kyrkjegard.

 Kyrkjetenaren sitt hovudansvar er å sørgje for at kyrkja og andre tilhøyrande bygningar er i samsvar med standarden menigheten ynskjer.  Bl.a. vaktmeisterteneste, reinhald, ringing, medvirkning under kyrkelege handlingar og brannvernsansvar.   Vidare skal det sikrast god og forsvarleg drift av kyrkjegarden, med snørydding, stell av grøntanlegg, graving og anna.

Vi søkjer ein allsidig, fleksibel, samarbeidsvillig person med ordenssans og praktisk innsikt, og  erfaring med bruk og vedlikehald av maskiner.  Helgearbeid ein til tre søndagar i månaden. Det er nødvendig med førarkort.

 Vi tilbyr ein variert, spennande og fleksibel arbeidsplass med gode kollegiale forhold.

 Lønn etter gjeldande lover og tariff. Søkjaren må være medlem i Den norske kyrkja.  

Spørsmål om stillinga kan rettast til kyrkjekontoret, tlf. 62491000

E-post: kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Søknad sendast til: Folldal kyrkjelege fellesråd, 2580 Folldal, innan 03.05.2013. 

Av: Britt Haukanes   Publisert: 17-04-2013
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem