Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Snart tid for nytt konfirmantår

Informasjon med påmeldingsskjema sendes i posten i dag til alle 9.-klassinger. Påmeldingsskjema kan også lastes ned her.

Alle som nå begynner i 9. klasse, får innbydelse til å delta i årets konfirmantundervisning, med konfirmasjon våren 2014. Innbydelsesbrevet og påmeldingsskjemaet kan lastes ned her.
Påmeldingen kan også sendes som e-post til soknepresten@folldal.kirken.no 
Påmeldingsfrist er 6. september.

OBS! Vi beklager at det tilsendte brevet i posten har feil dato for konfirmasjonene våren 2014. De riktige datoene er: 31. mai i Folldal krk og 8. juni i Dalen krk.

Første samling blir presentasjonsgudstjenesten: Søndag 15. september kl 11 i Dalen krk, og samme dag kl 19 i Folldal krk. Første undervisningsdag blir torsdag 19. september etter skoletid.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 16.08.2013