Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Inspirasjonshelg i Folldal

Bønnegruppe i Folldal arrangerer inspirasjonshelg på Folldal Frivilligsentral 20.-21. september.

Det er Käthe Annbjørg Kristoffersen som besøker Folldal denne helgen. Hun har bl.a. holdt kurs for sjelesørgere, og har lang erfaring i samtaleterapi. 

Program for helgen:
Fredag 20. sept   18.30  Kaffe
                             19.00 Møte. Er Gud en virkelighet?

Lørdag 21. sept   12.00  Møte. 
Helbreder Gud i dag?
                            
14.30  Enkel middag med kaffe  
                             16.00 Møte. Mulighetens Gud. Utrustning til tjeneste.

Arr.: Bønnegruppe for Folldal,
Janne, Dan og Inga, Ola og Oddfrid.  

Av: Britt Haukanes   Publisert: 11.09.2013