Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Nye bokeiere i Dalen

4-år Dalen 2013Sist søndag fikk fire fireåringer sin kirkebok i Dalen kyrkje.

Her ser vi de ferske bokeierne (fra venstre): Eline Dalen, Linnea Dahlen, Eirin Lovise Husom, Nora Glad-Iversen Ryen.
(foto: Mari Spydevold)

Av: Britt Haukanes   Publisert: 08.10.2013