Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 20 juni
Folldal kirke
søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke

Jubileumsår

I 2014 er Folldal kommune 100 år, samtidig som Grunnloven er 200 år. Begge deler er viktige begivenheter for lokalsamfunnet. Selv om ingen av jubileene er direkte knyttet til Den norske kirke, har de absolutt betydning for kirken - og omvendt. I Folldal vil dette bl.a. markeres med 17.-maifeiring utenom det vanlige. 

Grunnlovsjubileet: Det planlegges et felles 17.-mai-arrangement på Hjerkinn for Dovre, Lesja, Oppdal og Folldal kommuner i 2014. Arrangementet vil bl.a. inneholde gudstjeneste. Det blir derfor ikke gudstjeneste i Folldal kirke på formiddagen 17. mai, men på ettermiddagen i Dalen kyrkje, etter at arrangementet på Hjerkinn er over.

Kommunejubileet: Da Folldal ble egen kommune i 1914, tilhørte begge soknene i Folldal Alvdal prestegjeld. Så sent som i 1989 ble Folldal utskilt som eget prestegjeld, med egen sokneprest.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 03-01-2014
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem