Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Jubileumsår

I 2014 er Folldal kommune 100 år, samtidig som Grunnloven er 200 år. Begge deler er viktige begivenheter for lokalsamfunnet. Selv om ingen av jubileene er direkte knyttet til Den norske kirke, har de absolutt betydning for kirken - og omvendt. I Folldal vil dette bl.a. markeres med 17.-maifeiring utenom det vanlige. 

Grunnlovsjubileet: Det planlegges et felles 17.-mai-arrangement på Hjerkinn for Dovre, Lesja, Oppdal og Folldal kommuner i 2014. Arrangementet vil bl.a. inneholde gudstjeneste. Det blir derfor ikke gudstjeneste i Folldal kirke på formiddagen 17. mai, men på ettermiddagen i Dalen kyrkje, etter at arrangementet på Hjerkinn er over.

Kommunejubileet: Da Folldal ble egen kommune i 1914, tilhørte begge soknene i Folldal Alvdal prestegjeld. Så sent som i 1989 ble Folldal utskilt som eget prestegjeld, med egen sokneprest.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 03.01.2014