Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Fjorårets "kirkeår" i Folldal

Årsstatistikken for Den norske kirke utarbeides på lokalplan i disse dager. Tallene for Folldal viser bl.a. at 16 ble døpt, 26 ble konfirmert og 19 gravlagt i 2013.


Dåp

Folketallet i Folldal sank kraftig en tiårsperiode fra ca. år 2000. På disse årene minket folketallet fra ca 1900 til 1650, men ser nå ut til å ha stabilisert seg. Dette vises også til en viss grad på den kirkelige statistikken, særlig i form av dåpstall, antall gravferder og gudstjenestebesøk.
Menighetsbladets februarnummer bringer flere tall, men her noen "smakebiter":
Det ble registrert 2 utmeldinger (som i 2012).
16 ble døpt (mot 26 i 2012; lavere fødselstall i 2013).
19 ble gravlagt (mot 15 i 2012).
Gjennomsnittlig besøk pr. gudstjeneste (utenom gravferder, konserter mv.): 57 (mot 62 året før).


Av: Britt Haukanes   Publisert: 11.01.2014