Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Kulturskoleelever deltar i Egnund kapell

Egnund kpl vinterUnder gudstjenesten i Egnund kapell søndag 2. februar markeres det at trosopplæringsreformen nå er i ferd med å innføres i alle menigheter - også i Nord-Østerdal. Elever fra kulturskolen vil delta med soloinnslag. 

Gudstjenesten feires som høymesse, med fokus på opplæring av barn og unge. Opplæring i den kristne tro blant barne og unge er nå det viktigste satsingsområdet i Den norske kirke.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 23.01.2014