Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Ny salmebok i kjømda

salmebok 2013Norsk salmebok 2013 ble offisielt innført i Den norske kirke første søndag i advent. I Folldal arbeides det nå med å samle inn penger til innkjøp av boka. 

Den nye salmeboka innholder 899 salmetitler. I tillegg kommer liturgiske sanger, bønner og tekster som kan brukes ved ulike anledninger i hjem og kirke.

Menighetene i Folldal har vedtatt at salmeboka skal tas i bruk i våre kirker. Tidspunktet er imidlertid avhengig av finansieringen. Vi må hovedsakelig basere oss på innsamlede midler. Øvre Folldal sokneråd har allerede mottatt en minnegave til formålet, noe vi er svært takknemlige for. I disse dager sendes det også ut et brev til lag og foreninger med forespørsel om en pengegave.

I tillegg vil menighetsbladets påskenummer inneholde en giro som kan brukes til formålet.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 30.01.2014