Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 20 juni
Folldal kirke
søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke

Ny salmebok i kjømda

salmebok 2013Norsk salmebok 2013 ble offisielt innført i Den norske kirke første søndag i advent. I Folldal arbeides det nå med å samle inn penger til innkjøp av boka. 

Den nye salmeboka innholder 899 salmetitler. I tillegg kommer liturgiske sanger, bønner og tekster som kan brukes ved ulike anledninger i hjem og kirke.

Menighetene i Folldal har vedtatt at salmeboka skal tas i bruk i våre kirker. Tidspunktet er imidlertid avhengig av finansieringen. Vi må hovedsakelig basere oss på innsamlede midler. Øvre Folldal sokneråd har allerede mottatt en minnegave til formålet, noe vi er svært takknemlige for. I disse dager sendes det også ut et brev til lag og foreninger med forespørsel om en pengegave.

I tillegg vil menighetsbladets påskenummer inneholde en giro som kan brukes til formålet.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 30-01-2014
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem