Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Nytt menighetsblad i posten - og på nett

Petra NyheimVinternummeret er nå klart til å leses - langsomt eller hurtig! Les bl.a. intervju med Petra Nyheim (bildet) på side 3-4.

Av øvrig stoff nevner vi diktet mitt v/ Mari Spydevold (side 6) og glimt fra konsert og menighetsliv (side 7-9). Bladet kan leses på nett ved å trykke på "Menighetsbladet" på menyen øverst på denne siden, og velge 2014. 

Av: Britt Haukanes   Publisert: 18.02.2014