Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Konfirmasjonsdatoer 2014-2018

Konfirmasjon Her finner du datoene for konfirmasjon i kirkene i Folldal i årene framover: 

2014: Lørdag 31. mai i Folldal krk, søndag 8. juni (pinsedag) i Dalen krk.

2015: Lørdag 30. mai i Dalen krk, lørdag 6. juni i Folldal krk.

2016: Lørdag 28. mai i Folldal krk, lørdag 4. juni i Dalen krk.

2017: Lørdag 27. mai i Dalen krk, søndag 4. juni (pinsedag) i Folldal krk

2018: Lørdag 26. mai i Folldal krk, lørdag 2. juni i Dalen krk.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 14.03.2014