Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Kirkegårdsdugnad 10. mai

Folldal kirkegårdLørdag 10. mai blir det vårpuss på kirkegårdene ved Folldal og Dalen krk

Dugnaden starter kl 10. Ta med rive og kopp. Det sereveres mat og kaffe.

                                                                    Øvre Folldal sokneråd og Folldal menighetsråd.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 29.04.2014