Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Pinsehelga i Folldal

Dalen krk interiørFørste pinsedag er det konfirmasjon i Dalen kyrkje, medan det er morgongudsteneste med pinsefrukost i Folldalskyrkja dagen etter.


salmebok 2013

På konfirmasjonsgudstenesta i Dalen kyrkje 8. juni kl 11 tek vi dei nye salmebøkene i bruk for første gong. Dette høver godt på denne dagen, ettersom pinsa er kyrkja sin fødselsdag.
Etter morgongudstenesta i Folldalskyrkja 9. juni kl 09.30 er det pinsefrukost i kyrkjestuggu. Samtidig arrangerast diakoniens dag.
Diakoni
tyder 'teneste for andre', og er ein viktig del av kyrkja sitt arbeid. Diakonien har sine røter i den aller tidlegaste kyrkja (Apg 6).


Av: Britt Haukanes   Publisert: 06.06.2014