Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Omregulering av kirkegårdene

Egnund kirkegård 1 I disse dager pågår det arbeider på kirkegården ved Egnund kapell. Gravminnene flyttes i henhold til kartverket, slik at kart og terreng stemmer overens.

I forrige uke arbeidet kirketjenerne, kirkevergen og frivillige på kirkegården i Dalen, og ferdigstilte arbeidet der fra i fjor. Denne uken og neste uke står Egnund for tur. Eierne av gravstedene er varslet i eget brev om arbeidene. Omregulering av en kirkegård vil si at gravminnene (gravsteinene) flyttes noe for å få dem på rett linje, og i henhold til kartverket. Samtidig settes det opp fastmerker til bruk ved oppmåling av nye graver. Lovverket tillater at gravminnet kan flyttes inntil en halv grav. Grunnen til at en slik omregulering er nødvendig, er at mange nye graver på grunn av trær eller andre hindringer har blitt forskjøvet i forhold til kartet. Denne forskyvningen har forplantet seg over store deler av kirkegården, og gjort oppmåling av nye graver vanskelig. - Ved en slik omregulering løses dette problemet på en god måte, forteller kirkeverge Solveig R. Elgevasslien. Hun minner ellers om at det er den enkelte fester av gravstedet som har ansvar for å rette opp gravminner som er blitt skjeve i løpet av vinteren. Kirketjeneren kan på anmodning bistå med dette arbeidet.

Når arbeidet ved Egnund blir ferdig, er alle kirkegårdene i Folldal omregulert.


(Bildet: Egnund kirkegård)

Av: Britt Haukanes   Publisert: 25.06.2014