Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Omregulering av kirkegårdene

Egnund kirkegård 1 I disse dager pågår det arbeider på kirkegården ved Egnund kapell. Gravminnene flyttes i henhold til kartverket, slik at kart og terreng stemmer overens.

I forrige uke arbeidet kirketjenerne, kirkevergen og frivillige på kirkegården i Dalen, og ferdigstilte arbeidet der fra i fjor. Denne uken og neste uke står Egnund for tur. Eierne av gravstedene er varslet i eget brev om arbeidene. Omregulering av en kirkegård vil si at gravminnene (gravsteinene) flyttes noe for å få dem på rett linje, og i henhold til kartverket. Samtidig settes det opp fastmerker til bruk ved oppmåling av nye graver. Lovverket tillater at gravminnet kan flyttes inntil en halv grav. Grunnen til at en slik omregulering er nødvendig, er at mange nye graver på grunn av trær eller andre hindringer har blitt forskjøvet i forhold til kartet. Denne forskyvningen har forplantet seg over store deler av kirkegården, og gjort oppmåling av nye graver vanskelig. - Ved en slik omregulering løses dette problemet på en god måte, forteller kirkeverge Solveig R. Elgevasslien. Hun minner ellers om at det er den enkelte fester av gravstedet som har ansvar for å rette opp gravminner som er blitt skjeve i løpet av vinteren. Kirketjeneren kan på anmodning bistå med dette arbeidet.

Når arbeidet ved Egnund blir ferdig, er alle kirkegårdene i Folldal omregulert.


(Bildet: Egnund kirkegård)

Av: Britt Haukanes   Publisert: 25-06-2014
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem