Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Ny utlysning av stillinger innen trosopplæring

Jesus til barnaDet søkes etter to el. tre medarbeidere innen kristent barne- og ungdomsarbeid i Nord-Østerdal.

Utlysningsteksten er å finne her. Søknadsfrist: 25. juli. Velkommen som søker!

Av: Britt Haukanes   Publisert: 01.07.2014