Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Utflukt frå Folldal Bo- og Servicesenter til Dalen kyrkje

Utflykt frå sjukeheimen til DalenTorsdag denne veka er bebuarane ved sjukeheimen og trygdebustadene inviterte til Dalen kyrkje.

Det blir besøk i kyrkja med andakt og song, og servering av kaffi og kaker. Det blir òg høve til å rusle rundt på kyrkjegarden. Retur til Bo- og servicesenteret i god tid før middag. Det er diakoniutvalet i samarbeid med soknerådet som står for arrangementet.

(Bildet: Blide ansikt på veg til kyrkja. Fremst ser vi Maria Dahlen (t.h.) og Bjørg Hildonen. Bildet er frå sommaren 2012).

Av: Britt Haukanes   Publisert: 27.08.2014