Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Syngespill med fireåringer!

Min kirkebokSøndag 19. oktober blir syngespillet Sauen som ble borte framført i Dalen kyrkje. Alle som fyller fire år dette året, får invitasjon om å delta! Samtidig deles Min kirkebok 4 ut. 

Utdeling av 4-årsboka er en del av trosopplæringen i menigheten. Ved døpefonten står hjem og menighet sammen og lover å ta ansvar for den kristne oppdragelse og opplæring.
Min kirkebok 4 deles ut på to familiegudstjenester i oktober. Hovedarrangementet er søndag 19. oktober kl 11.00 i Dalen kyrkje, med samling lørdag 18. for å øve på syngespillet.

Dersom denne helgen ikke passer, kan 4-åringer med familie komme til Folldal kirke den 5. oktober kl 11.00 og få bok der. Begge gudstjenestene er lagt opp med spesiell tanke på de minste.

Alle døpte som fyller fire år i 2014, får skriftlig invitasjon. De som evt. ikke er døpt, er også hjertelig velkommen. 

Av: Britt Haukanes   Publisert: 19.09.2014