Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Ny giv for trosopplæringen!

Tirsdag denne uka hadde det nyopprettede trosopplæringsutvalget i Folldal sitt første møte.

Trosopplæringsutvalget består av Marianne Bjørnbakken (Øvre Folldal), Ola H. Eriksrud (Folldal) og sokneprest Jon Olav Ryen. Utvalget hadde sitt første møte sammen med de andre lokalkirkelige ansatte. De to nytilsatte lederne for trosopplæringen i Nord-Østerdal prosti, Solveig Elgevasslien og Tina Solbakken, ledet møtet. De er tilsatt i 50 % prosjektstilling hver som henholdsvis administrativ og faglig leder. I tillegg til tiltak som allerede er i gang i trosopplæringen (bl.a. Lys Våken i advent), ble nye tiltak drøftet. I løpet av en toårsperiode skal menighetene ha vedtatt en omfattende plan for trosopplæringsarbeidet. Planen skal vedtas av menighetsrådet (soknerådet) før den sendes inn til godkjenning hos biskopen.

Trosopplæringen i Den norske kirke har de kjente ordene fra 1 Kor 13 som basis: Så blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 09-10-2014
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem