Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Ny giv for trosopplæringen!

Tirsdag denne uka hadde det nyopprettede trosopplæringsutvalget i Folldal sitt første møte.


Størst av alt

Trosopplæringsutvalget består av Marianne Bjørnbakken (Øvre Folldal), Ola H. Eriksrud (Folldal) og sokneprest Jon Olav Ryen. Utvalget hadde sitt første møte sammen med de andre lokalkirkelige ansatte. De to nytilsatte lederne for trosopplæringen i Nord-Østerdal prosti, Solveig Elgevasslien og Tina Solbakken, ledet møtet. De er tilsatt i 50 % prosjektstilling hver som henholdsvis administrativ og faglig leder. I tillegg til tiltak som allerede er i gang i trosopplæringen (bl.a. Lys Våken i advent), ble nye tiltak drøftet. I løpet av en toårsperiode skal menighetene ha vedtatt en omfattende plan for trosopplæringsarbeidet. Planen skal vedtas av menighetsrådet (soknerådet) før den sendes inn til godkjenning hos biskopen.

Trosopplæringen i Den norske kirke har de kjente ordene fra 1 Kor 13 som basis: Så blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 09.10.2014