Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 20 juni
Folldal kirke
søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke

Møte i soknerådet og menighetsrådet

I morgen kveld er det møte i Øvre Folldal sokneråd. Torsdag neste uke har Folldal menighetsråd møte.

Saker som skal behandles av Øvre Folldal sokneråd 16. oktober kl 19.00 i kyrkjestuggu v/ Dalen krk:
30/2014: Utdeling av 4-årsbok, med minimusikal og kirkekaffe.
31/2014: Matsikkerhet og matkvalitet. Forslag fra Bonde- og småbrukarlaget om åpent møte med faglag og menighet.
32/2014: Gudstjenesteliste 1. halvår 2015
33/2014: Staten og Den norske kirke - et tydelig skille. (Høring)

På møtet i Folldal menighetsråd 23. oktober kl 19.00 på kommunehuset er flg. saker til behandling:
27/2014: Gave til Folldal menighetsråd (veggtavle)
28/2014: Gudstjenesteliste 1. halvår 2015
29/2014: Matsikkerhet og matkvalitet. Forslag fra Bonde- og småbrukarlaget om åpent møte med faglag og menighet.
30/2014: Staten og Den norske kirke - et tydelig skille. (Høring)

31/2014: Allehelgensmesse med kirkekaffe


Av: Britt Haukanes   Publisert: 15-10-2014
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem