Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Sauen som vart borte i Dalen kyrkje

4-åringer 2014 2Sist søndag vart det framført eit syngespel med 4-åringane under gudstenesta i Dalen kyrkje. Vi fekk sjå og høyre forteljinga om den eine sauen som kom bort, men til slutt vart attfunnen.


4-åringer 2014 3

Bibelforteljinga om gjetaren som leitte og leitte til han fann att den siste sauen, vart framført med både tekst, song og dans. --- Til slutt høyrde vi breking frå den bortkomne sauen i ein av benkane. Ungane hjalp gjetaren med å hente han tilbake til flokken.

Etter syngespelet var det utdeling av Mi kyrkjebok.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 21.10.2014