Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Kirkeåret - ikke i dvale

Dalen krk vinterEtterjulsvinteren er vekstens årstid i kirken.

Selv om snøen og kulda legger sitt teppe over naturen på denne tiden, er dette en vekstperiode i kirkeåret. Tiden fra nyttår til faste har grønt som liturgisk farge - vekstens farge. En av de viktigste søndagene i denne perioden er såmannssøndagen (1.februar), da prekenteksten er hentet fra Markusevangeliets lignelse om såkornet og sennepsfrøet.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 14.01.2015