Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Gudstjeneste i Egnund kapell

Egnund kpl korpartiFørstkommmende søndag kl 11 er det messe i Egnund kapell, prostiets minste kirkehus.

Egnund kapell ble vigslet i 1975, og gitt som gave til Alvdal og Folldal menigheter av Magne og Wilhelmine Louise Mortenson.

1. februar er det såmannssøndagen. Det er Markusevangeliets lignelse om sennepsfrøet som er prekentekst. "Gud rike er .. som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det" (Mark 4,31-32).

Av: Britt Haukanes   Publisert: 28.01.2015