Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Egnund kapell 40 år

Egnund kpl korpartiSøndag 7. juni er det jubileum i Egnund, med gudstjeneste, kultursti og kirkekaffe på Egg.

Egnund kapell ble i 1975 gitt som gave til Alvdal og Folldal menigheter av Magne og Wilhelmine Louise Mortenson.

Jubileet starter med gudstjeneste i kapellet kl 11, der prost Knut Nordhaug og prestene i menighetene medvirker, sammen med organist Irina Grechaniuk. Mali Hauen spiller fløyte. Etter gudstjenesten går vi kulturstien opp til dikterstua på Egg (en liten kilometer). Underveis legges det opp til natursti med spørsmål knyttet til kultur, natur og tro. Ved dikterstua blir det kirkekaffe og kulturelle innslag.

I tilfelle dårlig vær blir kirkekaffen og kulturinnslagene i Einaly.

Kapellutvalget ved Egnund og menighetene i Alvdal og Folldal ønsker alle hjertelig velkommen!

Av: Britt Haukanes   Publisert: 28.05.2015