Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Attglømt nål i Dalen kyrkje

Gjenglemt nål Etter konfirmasjonen i Dalen kyrkje 30. mai vart denne nåla attfunnen i sakristiet.

Eigaren kan få att nåla ved å kontakte kyrkjekontoret (tlf 62 49 10 00).

Av: Britt Haukanes   Publisert: 09.06.2015