Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Kirkevalget nærmer seg

Kirkevalg 201513.-14. september er det både kommune-, fylkestings- og kirkevalg. Under kirkevalget skal det her i Folldal velges nye menighetsråd (sokneråd) for Øvre Folldal og Folldal sokn. 

Det skal velges 6 representanter til Folldal menighetsråd og 4 til Øvre Folldal sokneråd, i tillegg til 5 vararepresentanter begge steder. Stemmerett har alle kirkemedlemmer som bor i soknet og som fyller minst 15 år i løpet av året.

Valget holdes på Folldal flerbrukshus søndag 13. september kl 13-16 og mandag 14. september kl 09-18.

Kandidatliste til Folldal menighetsråd 2015-2019

 1. Anne Helga Bjerkeseth Øian
 2. Erik Flataas
 3. Per Arild Blæsterdalen
 4. Synnøve Steien Bakken
 5. Arild Alander
 6. Ola Kroken
 7. Ann-Kristin Ulsletten Furuhovde
 8. Kristin Kylstad Streitlien
 9. Oddfrid Eriksrud
 10. Bergsvein Odden
 11. Eivind Faldet
 12. Ellen Randi Skomakerstuen Oldervik
 13. Odd Hallgeir Øien
 14. Sølvi Nordeng
 15. Mona Oddløkken
 16. Jonny Randen
 17. Jan Ivar Lien
 18. Øyvind Bakken-Berg
 19. Jan Kåre Lillekroken
 20. Sigrun Osnes Aaseng
 21. Tor Ketil Kristoffersen

 

Kandidatliste til Øvre Folldal sokneråd 2015-2019

 1. Grete Morken
 2. Birger Nyvoll
 3. Mildrid Brendryen Østensen
 4. Eirik Sletten
 5. Trude Odden
 6. Thommy Buvik
 7. Gerd Sæteren
 8. Eldar Slåen
 9. Kari Dahlen
 10. Bjørge Dahlen
 11. Elin Borkhus
 12. Frode Nyvoll

  Det skal dessuten velges nytt bispedømmeråd. Se www.kirken.no/hamar

Av: Britt Haukanes   Publisert: 31.07.2015