Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Gode grunner til å stemme ved kirkevalget!

I Folldal skal det 13. og 14. september velges nye menighetsråd (sokneråd) til Folldal (6 medlemmer) og Øvre Folldal (4 medlemmer). Alle kirkemedlemmer som har fylt 15 år, har stemmerett. Dessuten skal det velges bispedømmeråd for Hamar bispedømme. 

denne videoen får du vite mer om valget i Den norske kirke.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 01.09.2015