Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Dobbeltjubileum i Dalen

Jubileum 2015I dag vart 100-årsjubileet for kyrkjegarden og 80-årsjubileet for kyrkja i Dalen markert.

I samband med årets hausttakkefest i Dalen kyrkje var det fleire ting å takke for. Dalen kyrkjegard, etablert i 1915, står i dag fram som ein svært pent stelt og velhalden kyrkjegard. Dalen kapell (no kyrkje) vart reist 20 år seinare, og har vore dalingane sitt kjære gudshus i 80 år. 

Etter gudstenesta planta leiar i soknerådet, Per T. Borkhus, ei bjørk på sørsida av kyrkja. Vi vonar treet kan stå som symbol på vokster også i dei kommande åra i kyrkjelyden. Arild Alander fortalde litt om skipinga av kyrkjegarden, før kyrkjelyden samla seg til kyrkjekaffe i Fjellheim. Under kyrkjekaffen var det helsingar og gåver. Anne Sletten gav oss glimt frå arbeidet som driftige kvinner i Øvre Folldal stod i spissen for da bygda fekk eigen kyrkjegard og kyrkje.
(Foto: Mari Spydevold)

Av: Britt Haukanes   Publisert: 13.09.2015