Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Kyrkjevalet i gang

Kirkevalg 2015Godt besøkt kyrkjeval første dagen

Drygt 100 medlemmar av Den norske kyrkja avga stemme på kyrkjevalet i Folldal søndag. Det er venta at mange fleire vil stemme på valet til menighetsråd (sokneråd) og bispedømmeråd i morgon. Kyrkjevalet finn stad på Folldal flerbrukshus, i vestibylen rett innanfor hovudinngangen. 

Av: Britt Haukanes   Publisert: 13.09.2015