Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Velkommen til allehelgensdag i Folldal krk

Første søndag i november feires allehelgensdag, da vi særlig minnes de som har gått bort det siste året.


Folldal kirke interiør

Under gudstjenesten kl 11 i Folldal kirke deltar Arne Olav Vårtun og Irina Grechaniuk som musikere. Navnene på de som er død siden forrige allehelgensdag, blir lest opp under messen. Etterpå er det kirkekaffe i kirkestua.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 28.10.2015