Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Invitasjon til Lys Våken er sendt alle 6.klassinger

Lys Våken Lys Våken arrangeres i Dalen kyrkje lørdag 28. og søndag 29. november. Invitasjon er sendt i posten til alle som går i 6. klasse.

Du kan melde deg på til Folldal kirkekontor, tlf 62 49 10 00 / 97 47 27 67 eller kyrkjevergen@folldal.kirken.no (innen 20. november). 


Av: Britt Haukanes   Publisert: 19.11.2015