Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Andre søndag i advent

Hver søndag i advent har sitt hovedbudskap. Mens første søndag i advent handler om Jesus som konge, handler denne søndagen om hans gjenkomst tilbake til jorden.


Desemberlys

Når det andre lyset tennes i adventsstaken, blir vi minnet om at Jesus en gang  skal komme tilbake til vår jord. I dette budskapet ligger det både et håp og en utfordring: Håpet om evig fred og glede, og samtidig utfordringen fra vår Herre om å vise omsorg til de mennesker vi møter på vår vei gjennom livet: "Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg" (Matt 25,40).

Av: Britt Haukanes   Publisert: 02.12.2015