Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Nytt nummer av menighetsbladet på nett

Vinternummeret av menighetsbladet er på vei til trykkeriet, og legges i dag ut her på nettet.


Vinter og ski

Skyndsomt ville jeg søke ly
mot storm og forrykende uvær
(Salme 55,9)

Bladet leveres i postkassene ca. 19. februar, og har innlagt giro for betaling av årets kontingent. Du kan lese bladet her.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 05.02.2016