Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Årsmøte for Øvre Folldal sokn

Dalen krk vinter des 2014Øvre Folldal sokn (menighet) har årsmøte etter kveldsmessa søndag 13. mars.

Kveldsmessa er i Dalen kyrkje kl 19.30, med påfølgende kirkekaffe og årsmøte i Fjellheim samfunnshus.Soknerådet legger fram årsmelding og regnskap. I tillegg presenteres utkast til trosopplæringsplan for menighetene i Folldal.

(foto: Mari Spydevold)

Av: Britt Haukanes   Publisert: 08.03.2016