Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Går du i 3. eller 4. klasse? Bli med som tårnagent!

Tårnagent 2014 2Lørdag 23. og søndag 24. april ønskes tårnagenter velkommen til Dalen kyrkje.

Agentmøtet lørdag starter kl.16.00 og varer til kl. 20.00. Som agent får du utdelt agentbevis og agentkoffert. Søndag treffes vi igjen kl. 9.30 til agentfrokost og Tårnagent-gudstjeneste kl 11.00.  Klarer agentene å løse alle mysteriene, er det utlovet en dusør!  Foreldre, søsken, besteforeldre, faddere og venner er også invitert til gudstjenesten og agentsaft i etterkant.

Det er agenter i mange kirker over hele landet denne helgen. Vi håper også du har lyst til å være med.

 Påmelding innen 15. april 2016 til kyrkjevergen@folldal.kirken.no eller på melding til  97 47 27 67.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 15.04.2016