Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Gravstellavtaler

GravminnerAvtale for stell av gravsted kan tegnes for fem eller ti år på kirkegårdene i Egnund, Folldal og Dalen

Satsene for gravstellavtaler er kr 3.500 for fem år og kr 7.000 for ti år. Avtalen innebærer at man får graven stelt og beplantet to ganger i sommersesongen. Kontakt kirkekontoret (tlf 62 49 10 00) dersom du ønsker å tegne avtale eller har spørsmål omkring dette.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 16.06.2016