Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Eysteinkyrkja på Dovrefjell

EysteinkyrkjaEysteinkyrkja ligg i Dovre kommune, nokre kilometer frå kommunegrensa til Folldal. Her er det gudsteneste dei fleste sundagane om sommaren.

Neste sundag, 3. juli kl. 19.00, er det kveldsmesse i Eysteinkyrkja med organist og prest frå Folldal. "Naboane" til Dovre hjelper til enkelte gonger med å halde gudsteneste i denne særprega kyrkja, som er bygd der den gamle kongevegen over Dovrefjell er om lag på det høgste punktet.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 24.06.2016