Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Sommerens setermesser i Folldal

KvebergsøyaI sommer ønsker vi velkommen til setermesser (friluftsmesser) på  Uppigard Streitlien bygdetun, Kvebergsøya og Meløya.

Søndag 24. juli kl 11 er det messe på Uppigard Streitlien bygdetun i forbindelse med "Liv i stuguom". Søndag 14. august kl 12 arrangeres setermesse på Kvebergsøya i Grimsbu (bildet), mens den årlige setermessen på Meløya i Einunndalen finner sted søndag 21. august kl 12. Alle steder er det anledning til å kjøpe kaffe, kaker og tradisjonskost etter messen. 
(Foto: Kvebergsøya. Gjengitt med tillatelse).

Av: Britt Haukanes   Publisert: 01.07.2016