Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Besøksdag fra sykehjemmet til Dalen kyrkje

Utflykt frå sjukeheimen til DalenTorsdag 18. august inviteres beboere ved sykehjemmet, omsorgsboligene og trygdeleilighetene til Dalen kyrkje.

Dagen starter med andakt og sangstund i kirken kl 11, med påfølgende servering av kaffe og kaker (inne i selve kirken). Deretter blir det anledning til å rusle på kirkegården og se på kjente og kjære gravsteder. Det er soknerådet og diakoniutvalget i Øvre Folldal som arrangerer besøksdagen.

(Bildet: Arkivfoto)

Av: Britt Haukanes   Publisert: 02.08.2016